Slide ảnh tổng hợp một số hoạt động 2014-2017 chào mừng ngày Thầy thuốc VN 27/2/2017 tại Trung tâm Da liễu Hải Phòng

Giới thiệu